امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تهیه نخ
#1
ELHAM:
با سلام 
سوالی داشتم که اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
برای تهیه نخ در فرش چه نکاتی باید مورد توجه قرار بگیره و اینکه الان در ایران برای بافت نقشه تبریز از چه ابریشم و کرکی استفاده کنیم که فرش خیلی خوبی بشه 
با تشکر از همه دوستان
 پاسخ
#2
Ali Noruzi:
ﺳﻼﻡ ﺑﻂﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺦ ﻓﺮﺵ ﭘﻴﺶ اﺯ ﻫﺮﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻭﻧﺎ ﺑﺎ ﺭﺟﺸﻤﺎﺭ ﻓﺮﺷﺘﻮﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺛﺒﺎﺕ ﺭﻧﮕﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻮﺟﻪ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺛﺒﺎﺕ ﻧﻮﺭﻱ و ﺛﺒﺎﺕ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻧﺨﻬﺎ ﺗﻮﻱ ﻓﺮﺷﺎﻱ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻫﻢ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺟﺸﻤﺎﺭاﻱ ﺑﻴﻦ 45 ﺗﺎ 50 ﺩاﺭﻥ اﺯ ﻧﺦ ﻣﺮﻳﻨﻮﺱ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺩاﺭﻥ
 پاسخ
#3
ELHAM:
ممنونم از راهنماییتون 
من برای خرید نخ به جاهای مختلفی مراجعه کردم و واقعا گیج شدم که از چه نوع ابریشم و کرکی باید استفاده کنم تا فرشی که میبافم کیفیت خوبی داشته باشه

Ali Noruzi:
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻫﻢ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺟﺸﻤﺎﺭﺗﻮﻧﻮ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ و ﺭﻧﮕﺎﺵ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﺷﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻫﻢ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﻛﻪ ﺑﺸﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺏ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﻣﺮاﺣﻞ ﺭﻧﮕﺮﺯﻳﺸﻮﻥ اﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩاﺷﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﺎ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﻛﻠﻲ ﻫﺴﺘﻦ اﮔﻪ ﺟﺰﻳﻲ ﺗﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﻦ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻳﻦ ﭼﻲ ﺑﺒﺎﻓﻴﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺸﻪ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﺩﻳﮕﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮﻥ ﻋﺮﺽ ﻛﻨﻢ

ELHAM:
من هنوز دنبال نقشه هستم از نقشه های سالاری خوشم اومده منتها بجای گل ابریشم بیشتر دوست دارم متنش و حاشیهاش ابریشم باشه گلش کرک به چند جا مراجعه کردم که متاسفانه اونقدر در مورد نخ ها گفتن که الان دچار ابهام شدم و رجشمارش رو هم 50 الی 55

Ali Noruzi:
ﺑﻠﻪ ﺑﺮاﻱ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﺭﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاﺩ ﮔﺮﻩ و ﺭﺝ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺟﺸﻤﺎﺭ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ اﻭﻥ ﺑﺎﻳﺪ اﺯ ﻧﺦ ﻣﺮﻳﻨﻮﺱ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﺭﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﻫﻢ ﺗﻮﻱ ﺑﺎﺯاﺭ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺦ و ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻱ اﻳﻦ ﻓﺮﺵ اﺯ ﭼﻠﻪ اﺑﺮﻳﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺗﻮﻱ ﻓﺮﺷﺎﻱ ﺯﻳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻳﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺩاﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﻭﻧﺎ ﻣﻴﺘﻮﻧﻦ ﭼﻠﻪ اﺑﺮﻳﺸﻢ - ﮔﺮﺩﻩ اﺑﺮﻳﺸﻢ - ﮔﻞ اﺑﺮﻳﺸﻢ - ﻛﻒ اﺑﺮﻳﺸﻢ و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻡ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﺎﺷﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﺩﺭاﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩاﺷﺘﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻆﺮﺗﻮﻥ ﻫﺮﺟﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﺪﻧﻆﺮﺗﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ  ﺗﻮﺵ اﺑﺮﻳﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮﺑﻲ ﻣﻘﺪاﺭ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯﺗﻮﻧﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻦ

پیکاسو:
نقشه های سالاری یکی از برندهای معتبر فرش ایرانه.البته کیفیت مصالح و رنگ و در مرحله ی بعد بافت خوب اصلی ترین مسائل هستن.
البته چیزی که شما رو سردر گم کرده این تبلیغات کانال ها و فضای نت هست که متاسفانه همه ی مردم رو دچار سردرگمی میکنه.چرا که اساسا کانال ها و گروههایی که هدفشان فقط فروش هست این مسئله را دامن زده است.لذا بدیهی است که به پیشنهادها و تبلیغات این جوری اهمیت ندهید.که بعدا پشیمون نشید.
در عوض به نمونه کارهای انجام شده توجه کنید و در صورت پسند فقط از همون برند استفاده کنید.

بقیه ی حرفهای کانالها و گروههای تبلیغ نقشه رو بیخیال شوید.اونها به فکر فروش و تبلیغات خودشون هستن.
فقط نمونه کار شما رو به هدف میرسونه.
نخ مورد استفاده مورد قبول  برای نقشه های سالاری در درجه ی اول نخ کره و بعدش نخ آذربرفی درجه یک و بعد از اون نخ آذرسبز درجه یک هست.کره براتون گرون در میاد ولی برفی وسبزی بهترین گزینه است.
ابریشم چله تون هم منحصرا برند شکوفه یا امین 5 ستاره باشه.
رنگرزی تبریز یا سردرود باشه در بقیه ی موارد به احتمال زیاد نارضایتی هایی در مراحل مختلف کار خواهید داشت.
تقریبا تمام چیزهایی که لازم داشتین رو براتون گفتم.

ELHAM:
من از کجا میتونم تشخیص بدم که نخی که به من داده شده کره ای یا آذرسبز

پیکاسو:
شما دو نمونه نخ آذر برفی و مثلا ریستاپ و طبس و غیره رو تو دستتون بگیرین از میزان لطافت و نرمی اونها میتونید متوجه کیفیت اونها بشین.
یه چیزی که هست اینه که نخ کره و آذربرفی و آذر سبز  میزان کرک دهی شان کمترین است.ولی بقیه افتضاح کرک میدهند.
الان نخ از اروگوئه هم میاد اونهم کیفیت متوسطی داره.
 پاسخ
#4
با سلام برای بافت یک فرش نفیس زیر پای یا کف از نقشه های انتخاب کنید که اصیل باشه و تعداد زیادی هم ازش بافته نشده باشه و برای رجشمار 50 حتما چون فرش کف میخواین ببافید از مرینوس نمره 20استفاده کنید که متراکم تر بشه و البته زیبا تر و مرغوب تر...  چرا که تقریبا اکثر شرکتهای که بسته های اماده میفروشن از نخ نمره 17استفاده میکنن 
و البته رنگرزی با رنگ دانه های مرغوب  بسیار مهمه
 پاسخ

 
پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان