کاربرانِ درحال بازدید از این انجمن: 1 مهمان
انجمن‌های موجود در 'طراحی فرش'
طراحی فرش سنتی
طراحی فرش به روشهای سنتی مانند رسم موتیف های فرش بر روی کاغذ شطرنجی که توسط هنرمندان و استادان این رشته انجام می شود.
طراحی فرش با کامپیوتر
هرگونه موضوع در مورد نرم افزارها و روشهای طراحی با کامپیوتر
متفرقه مربوط به طراحی
بحث و تبادل نظر در مورد هرگونه مو‌ضوعی که به طراحی فرش مرتبط است و در دسته بندیهای ذکر شده قرار نمی گیرد.تبادل طرح فرش نیز میتواند در اینجا انجام شود.