اخبار، نظرات و پیشنهادات انجمن
اخبار و نظرات متفرقه دوستان و هرگونه پیشنهاد یا انتقاد به انجمن از قبیل گزارش خرابی یک قسمت یا تم سایت یا پیشنهاد ایجاد موضوع در یک قسمت از سایت در این قسمت قرار داده میشود.

طراحی فرش سنتی
طراحی فرش به روشهای سنتی مانند رسم موتیف های فرش بر روی کاغذ شطرنجی که توسط هنرمندان و استادان این رشته انجام می شود.
طراحی فرش با کامپیوتر
هرگونه موضوع در مورد نرم افزارها و روشهای طراحی با کامپیوتر
متفرقه مربوط به طراحی
بحث و تبادل نظر در مورد هرگونه مو‌ضوعی که به طراحی فرش مرتبط است و در دسته بندیهای ذکر شده قرار نمی گیرد.تبادل طرح فرش نیز میتواند در اینجا انجام شود.

رنگرزی طبیعی
آیا رنگهای طبیعی مورد استفاده در فرش را می شناسید؟ روش رنگرزی طبیعی فرش با این مواد چه مزیتهایی دارد؟ در اینجا موضوعاتی مطرح خواهد شد که شما را به جواب سوالات در این زمینه می رساند
رنگرزی شیمیای
این روش چه مزایا و معایبی در رنگرزی ایجاد میکند؟ در این انجمن بحثهای زیادی در این زمینه مطرح خواهد شد
موضوعات متفرقه مربوط به رنگرزی
هرگونه موضوعی که به رنگرزی مرتبط است ولی در دسته بندیهای ذکر شده نمیگنجد.اگر تعداد موضوع در زمینه ای زیاد شود ممکن است در آینده یک دسته بندی مناسب برای آن ایجاد شود

ابزار
بحث در مورد ابزار فرش بافی از قبیل قلاب، دفه، قیچی، تسمه و ابزار مرمت در اینجا مورد برسی قرارمی گیرد.انواع دار قالی و روشهای استفاده از آن و سوالات و مشکلات استفاده از ابزار نیز همینجا مطرح خواهد شد
مواد اولیه
مباحث و موضوعات مربوط به مواد اولیه از قبیل نخ چله،القاج،نخ خامه و ... در اینجا مطرح میشود
بافت
روشها و مسایل مربوط به بافت فرش
متفرقه
موضوعات مربوط به بافت و مرمت فرش که در دسته بندیهای ذکر شده نیست همچنین روشها و تکنیک های این هنر در اینجا مطرح می شود